Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Y saith a ddaeth bob dydd !  
 

Maer darn o Lyfr Cofnod Ysgol a welwch chi yma yn ddiddorol gan ei fod yn sn am blant ysgol syn iau na 3 blwydd oed !
Mae hefyd yn anarferol gan ei fod yn dweud bod saith o blant wedi dod i bob dosbarth bore a phrynhawn am flwyddyn gyfan !
Maer darn yma wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Llanfair Caereinion yn 1899, ac maen darllen -

 
30 Mehefin
1899
School diary entry "End of School Year. Attendance for the year averages 52.7 (Exclusive of scholars under 3). No. on books at end of year 66 - Seven scholars have not missed one attendance during year".
 

Maer ffigyrau iw gweld yn llawer iawn gwell nar rhan fwyaf, gyda phresenoldeb o fwy na 52 allan o 66 ar y gofrestr. Yn anffodus, mae sylwadau tebyg ir un a welwch chi yman fwy arferol...

 
1 Mehefin
1899
School diary entry "The attendance has been very poor again and the work has consequently suffered. Little head-way can be made..."
 

Mae hwn yn dod o ddyddiadur Ysgol Llanfair Caereinion tua diwedd bywyd y Frenhines Fictoria, Mehefin 1899.
Ni chafodd y broblem ei datrys tan i blant gael eu gorfodi i fynd ir ysgol, a phan gafwyd pobl i wneud yn siwr fod plant yn mynychur ysgol. Ond nid oedd rhai ceisiadau gan 'Swyddogion Presenoldeb' yn effeithiol iawn ! Mae mwy am y gwaith yma ar y dudalen nesaf..

Ddaeth neb, felly dyma ddiwrnod o wyliau...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion