Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Ddaeth neb, felly dyma ddiwrnod o wyliau...  
 

Roedd gan lawer o ysgolion 'Swyddogion Presenoldeb', a oedd fod i gasglu plant oedd wedi mynd ar goll a pherswadio rhieni iw hanfon ir ysgol.
Nid oedd yn waith hawdd, ychydig iawn ohonynt wnaeth lwyddo i wneud llawer o wahaniaeth i faint o blant oedd yn mynd ir ysgol.

 
4 Medi
1885
School diary entry
 

Maer darn yma wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Llangynyw Medi 1885.
Yma maer athro wedi penderfynu ei bod yn wyliau gan nad oedd neb wedi dod ir ysgol !
"4th - Holiday because of no children come. Sent a complete list of all bad attendants to both Attendance Officers".

Daeth y rhestr o enwau plant oedd yn absennol or ysgol yn amlach nar lleill iw adnabod fel y 'Rhestr Ddrwg'. Ysgrifennwyd y darn a welwch chi nesaf yn yr Llyfr Cofnod ysgol, ond ar ddyddiad cynharach sef Rhagfyr 1882 -

Victorian engraving
Allwch chi weld Y plant yna syn absennol yn
unrhyw le ?
12 Rhagfyr
1882
School diary entry "School yet small. E.D.Lloyd sent to tell me he had served most of the Bad List (8th) with Notices".
 

Nodwyd hyn yn nyddiadur Ysgol Llangynyw ar y 12fed o Ragfyr, a pharatowyd y rhestr gan yr athro ar yr 8fed.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion