Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Plant oedd yn cweryla llawer  
 

Nid yw plant sy’n camymddwyn yn rhywbeth newydd ! Roedd y gansen yn cael ei defnyddio’n rheolaidd gan athrawon oes Fictoria, ac ychydig iawn o’r rhieni oedd yn cwyno ynglyn â bod yn rhy lym. Ond nid oedd hyn yn ddigon i atal rhai plant rhag mynd i drwbl ! Stwr yn unig cafodd y plant 'angharedig' yma o Ysgol Llanllugan ym mis Gorffennaf 1883 ar yr achlysur yma ...

 
6 Gorffenaf
1883
School diary entry
"Some of the children are
very quarrelsome when they
leave school on their way
home. Several complaints have
been made, and so I had to
caution many of them against
being so unkind to each other".
 

Llwyddodd y bechgyn yma, hefyd o ysgol Llanllugan, osgoi cael y gansen ym mis Medi 1881...

 
27th September
1881
School diary entry "I was obliged to punish 5 boys in the 1st Standard [class] by keeping them in, for being careless and inattentive during the reading and Arithmetic lessons".
 

Nid yw hyn yn digwydd heddiw, wrth gwrs ! Mae pawb wrth eu bodd yn gwneud symiau !
Mae mwy o ymddygiad drwg ar y dudalen nesaf...

Pardwn am ddwyn afalau’r ficer ...

 

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair Caereinion