Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Gofyn yn daer am bardwn  
 

Mwy o ymddygiad drwg. Mae hwn wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Llangynyw ym mis Medi 1873.
Aeth tri o fechgyn i mewn i berllan y ficer lleol a dwyn afalau a chnau Ffrengig !

 
17 Medi
1873
School diary entry Orchard apple
 

"Mistress taught lower classes in afternoons. Three boys, David Jones, Evan Jones, and William Hughes broke into the Rectory Orchard, and took walnuts and apples. The Canon came to the school, and called them up. They all begged hard, and were pardoned that one - the first instance of theft".

Roedd y bechgyn hyn yn fwy na thebyg yn ffodus fod yr afalau wedi’u cymryd o berllan yr eglwys.
Yn fwy na thebyg byddent wedi cael eu curo â gwialen pe baent wedi dwyn o berllan oedd yn eiddo i dirfeddiannwr lleol, na fyddai efallai mor barod i faddau !

Yn ôl i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Drawing of apple thieves
Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair Caereinion