Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Yn llawen wrth eu gwaith trwyr dydd  
 

Mae llawer o sn am ddigwyddiadau trist wediu cofnodi mewn Llyfrau Cofnod ysgolion, ond yn ffodus mae yna hanesion hefyd am bethau hapus hefyd.
Ar wahn ir 'achlysuron arbennig' a drefnwyd yn y rhan fwyaf o ysgolion, roedd y rhan fwyaf o blant yn mwynhau arferion bob dydd yr ystafell ddosbarth. Maer darn yma o Ysgol Llanllugan yn 1884 ...

 
19 Medi
1884
School diary entry "...The 1st Standard girls take great delight in knitting. Many of them have finished their inspection needlework"...
Drawing by
Rob Davies

Roedd dosbarthiadau gwno a gweu yn bwysig iawn i ferched yn ystod oes Fictoria, ac fe fyddai gan y rhan fwyaf o ysgolion Feistres Gwno yn mynychu ar ddiwrnodau penodol.
Byddai llawer or merched yn mynd i wasanaethu mewn tai mawr wedi iddynt adael yr ysgol, felly byddain rhaid iddynt allu gwno.
Roedd yna fwy o blant hapus yn Ysgol Llangynyw yn 1885...

Children knitting
6 Ionawr
1885
School diary entry  
 

"The attendance is much better today. Cheerfully at work all day".
Gobeithio, nad oedd y math yma o ddiwrnod yn anarferol, er gwaetha llawr or problemau yr oedd yn rhaid i blant ac athrawon ymdrin nhw yn ystod oes Fictoria !

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion