Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Dod o hyd i arian ar gyfer y 'Geiniog ir ysgol'  
Victorian penny

Roedd llawer o ysgolion oes Fictoria yn cael eu rhedeg ar ychydig iawn o arian. Roedd rhywfaint ohonon dod oddi wrth rieni, ac ychydig iawn o arian oedd ganddyn nhw iw sbario.
Yr enw a roddwyd ar yr arian oedd 'Ceiniog ir Ysgol'. Y swm oedd iw dalu dros gyfnod o nifer o flynyddoedd oedd dim ond ceiniog yr wythnos ar gyfer pob plentyn yn yr ysgol, ond roedd rhai teuluoedd yn ei chael yn anodd talu am hyd yn oed y swm bach yma.
Maer darn a welwch chi yma yn dod o Lyfr Cofnod Ysgol Llangynyw.

Victorian penny
21 Ionawr
1885
School diary entry
 

Ysgrifennwyd hwn ym mis Ionawr 1885 -
"The children of Glanrafon and Pandy [have] gone to a deep debt in School pence here, therefore changed their School for Llanfair Board [School]".
Felly aeth y rhieni yma u plant or ysgol au hanfon i ysgol leol arall gan nad oedd y Geiniog ir Ysgol iw dalu ! Mae darn cynharach o Ysgol Llangynyw, yn 1882, yn nodi bod rhai plant yn gorfod cadw i ffwrdd or ysgol am eu bod heb dalur geiniog am amser hir...

Victorian penny
 

"Told John Evans [of] Penybont's children not to come to School till their mother come to speak to me on account of non-payment for the last eighteen months..."
Mae mwy ynglyn ag ysgolion lleol ar y dudalen nesaf...

Maen debyg i arian cinio, ond mae hwn ar gyfer glo...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion