Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Maer anifeiliaid hyn yn brathu !  
 

Hefyd, mae yna lawer o sn mewn Llyfrau Cofnod a dyddiaduron ysgolion Fictoraidd am ddamweiniau o bob math.
Roedd llawer or rhain yn digwydd oherwydd diffyg rheolau diogelwch sydd bellach yn cael eu cadw, rhai rydym ni yn gyfarwydd nhw heddiw...

 
2 Medi
1872
School diary entry
 

Mae hwn wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Tregynon ym mis Medi 1872 -
"Elizabeth Evans was bitten on Saturday by a savage dog and was taken to the Infirmary at Newtown".

Mae sn am anifail arall oedd yn brathu yn ymddangos yng nghofnodion Ysgol Llanllugan ym mis Ebrill 1898...

Small dog picture
It wasn't me, honest !
 

Nid oedd un or damweiniau hyn yn ddifrifol iawn, ond maer rhan fwyaf o ddyddiaduron ysgol yn yr 1880'au ac 1890'au yn sn am blant fu farw o ganlyniad i ddamweiniau ar y fferm, rheilffordd, afon neu gamlas.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion