Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Saith wythnos o eira, ynar ps...  
  Mae Llyfr Cofnod swyddogol Ysgol Llanllugan ar gyfer 1886 yn cynnwys adroddiad gan Arolygydd Ysgolion, ac yn yr adroddiad maen sn am y problemau yr oedd yn rhaid i blant ac athrawon ddelio nhw.
Fel y rhan fwyaf o ysgolion Fictoraidd yng nghanolbarth Cymru, roedd yr ysgol mewn lleoliad anghysbell, fel arfer ar dir mynyddig oedd yn anodd iawn ei gyrraedd os oedd y tywydd yn wael ac ar adeg pan oedd cyflwr llawer o ffyrdd yn wael iawn.
Maer rhan yma or adroddiad yn darllen...
Children in the snow
17 Medi
1886
School diary entry "The misfortunes of this School during this year have been and are great. It lies in a most exposed position in a country of bleak and barren moorland, and therefore it was closed for seven weeks during last winter on account of snow, and now whooping cough is raging among the children. Under these circumstances..."
 

Aeth yr Arolygydd ymlaen i ddweud bod yn rhaid caniatu am y trafferthion yr oedd yr ysgol wediu cael y flwyddyn honno, felly yn garedig iawn rhoddodd "Merit Grant of Good" ir ysgol.

Roedd yn rhaid i ysgolion gael canlyniadau gweddol mewn arholiadau er mwyn cael yr arian swyddogol i gadwr ysgol i fynd. Maen siwr fod yr ysgol hon yn ddiolchgar iawn ei bod wedi cael Arolygydd oedd mor deg, nid oedd pob un ohonynt felly !
Mae yna fwy am leoliad yr ysgol ar y dudalen nesaf...

Mwy am broblemau Llanllugan...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion