Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Yr ysgol ar ben y bryn  
 

Roedd llawer o ysgolion gwledig oes Fictoria yng Nghymru wediu lleoli mewn mannau anghysbell megis yn y bryniau uchel. Roedd yn gallu bod yn anodd cyrraedd yr ysgolion yma os oedd y tywydd yn wael, yn enwedig ar gyfer y plant lleiaf.
Maer darn a welwch chi yma allan o ddyddiadur Ysgol (Cwm) Llanllugan, yn 1881.

 
14 Ionawr
1881
School diary entry
 

"This School was opened on the 1st of March in a very remote district where no school room was ever seen before..."
Maer ffordd y cafodd hwn ei ysgrifennu yn Llyfr Cofnod yr ysgol yn gwneud i rywun feddwl fod yr ysgol allan yng nghanol unman !

Mae adroddiad yr Arolygydd ar Ysgol Llanllugan dwy flynedd wedyn, yn 1883, yn canmol y plant am fynychu eu gwersin rheolaidd, hyd yn oed mewn tywydd gwael...

Victorian engraving of storm Beth ydych chin feddwl,
wnaethoch chi fethu
dal y bws ysgol ?
12 Tachwedd
1883
School diary entry Maer rhan yma or adroddiad yn dweud
(As usual at...) "Cwm Inspections the Children deserve high praise for mustering so well on a mountain top in storm and tempest".
 

Nid oedd Arolygon Ysgolion oes Fictoria fel arfer yn ysgrifennu eu hadroddiadau mewn ffordd mor ddramatig a lliwgar ! Nid oedd ysgol Llanllugan wir ar ymyl clogwyn fel y disgrifir yn y disgrifiad yma, ond rydym yn hoff or llun (Fictoraidd) !

Mwy o broblemau gydar tywydd i ysgolion lleol

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion