Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Pam fod angen llyfrau arnoch ?  
 

Yn 1875 gwelodd yr Arolygwyr Ysgolion nad oedd arian yn y cyfrifon ar gyfer talu am lyfrau, papur na thanwydd yn Ysgol Manafon !

 
15 Ionawr
1875
 

Mae Adroddiad yr Arolygydd yn y Llyfr Cofnod yn darllen -
"My Lords are surprised that the only Item of Expenditure should be the Master's Salary, and that there should be no Expenses on account of Repairs, Fuel, Books and Stationery. If the explanation is that the Master has to provide all expenses out of his Salary, their Lordships do not approve of the arrangement which should be discontinued".
Nid ywn lawer o syndod felly fod ysgolion mewn cyflwr gwael, yn brin o lyfrau ac offer, os oedd yn rhaid i athrawon dalu amdanynt ! Nid oedd athrawon oes Fictoria yn ennill rhyw lawer...

Cyflog y Meistr yn codi ac yn gostwng ...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion