Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Nid ywn gwybod yr wyddor...  
 

Oherwydd bod llawer o athrawon yn cael trafferthion yn dwyn perswd ar rieni i anfon eu plant ir ysgol, mae yna enghreifftiau or plant hyn yn cyrraedd nad oedd erioed wedi bod ir ysgol or blaen. Maer enghraifft hon wedi dod o Ysgol Llangynyw yn 1889...

 
4 Tachwedd
1889
School diary entry
 

Maer darn o Lyfr Cofnod yr ysgol yn darllen -
"Admitted Jane Foulkes, aged 10, of Heniarth Mill, never at school before and knows not the alphabet".
Roedd yr un broblem yn yr ysgol eto yn 1892, (bachgen ydoedd y tro hwn !) oedd yn achosi rhagor o drafferthion ir athro...

Alphabet letters
Beth ywr pethau hyn ?
25 Mai
1892
 

Maer darn yma o Lyfr Cofnod Ysgol Llangynyw yn darllen -
"25th - Admitted John Jones, Gelli. 9 years of age and new not the Alphabet nor a word of English".
Yn anffodus, wrth ddarllen y darn yma maen edrych fel petair athro yn methu sillafu "new not" ! Roedd wedi sillafu "knew" yn anghywir !
Roedd llawer o broblemau gydag athrawon oedd yn siarad Saesneg a phlant oedd yn siarad Cymraeg yn ystod blynyddoedd cynnar yr ysgolion yng Nghymru.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion