Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
yn yr oes Fictoria
 
  Sgwr y Farchnad yn yr 1880au  
 

Yn fwy na thebyg tynnwyd y ffotograff yma o Sgwr y Farchnad yn Llanfair Caereinion tua 1885.
Roedd yr hen Neuadd Farchnad sydd yng nghanol y llun yn rhoi cysgod ar gyfert stondinaur farchnad oedd yn gwerthu bwyd a nwyddau lleol eraill. Un ystafell fawr oedd ar y llawr uchaf a ddefnydfdiwyd ar gyfer gwahanol bethau dros y blynyddoedd, gan gynnwys ystafell ddosbarth.

 
  Market Square c1885
  Roedd yna gell fechan yn un pen ar y llawr gwaelod. Nid oedd ffenstri na golau ynddo, ac fei defnyddiwyd i ddal troseddwyr a arestiwyd hyd nes y gellid delio nhw.
Tynnwyd yr hen Neuadd Farchnad i lawr ychydig flynyddoedd wedi tynnur llun yma, ac agorwyd siop a gwesty ar yr un safle yn 1893.
Roedd y bobl leol oedd yn teimlon sychedig ar yr amser y tynnwyd y llun yma yn gallu dewis rhwng tafarn y Llew Coch ar y dde (gydar arwydd sydd yn hongian) neu tafarn y Llew Du y tu l i Neuadd y Farchnad ! Banc Gogledd a De Cymru ywr adeilad ar y chwith.
.
 
  Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion