Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a Threfn yn ardal Llanfair  
 

Yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria newidiodd agweddau pobl yn fawr iawn tuag at drosedd ar gosb a roddwyd i droseddwyr.

Yn ystod y cyfnod hwn o newidiadau mawr, roedd yna newidiadau enbyd hefyd yn y modd yr oedd troseddwyr yn cael eu dal au trin. Roedd Heddlu Sirol Sir Drefaldwyn yn un or heddluoedd proffesiynol cyntaf iw sefydlu yng Nghymru.

Gallwch weld rhai or newidiadau hyn ar y tudalennau nesaf. Dewiswch or ddewislen a welwch chi nesaf.

 
 
Sach yn llawn ieir
lleidr yn cael ei ddal ar ei ffordd ir farchnad
 
 
Llyfr Cofnod Cwnstabl Jones
wrth ei waith yn yr 1840au
 
 
Achos Robert Jones
gwas na ellid ymddiried ynddo yn Llanfair
 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion