Aberhonddu Fictoriaidd
 
Aberhonddu a thir mynyddig Sir Frycheiniog
 
 

O Fynydd Epynt yn y gogledd i gribynnau mawreddog y Bannau yn y de, maer ardal hon sydd dal yn wledig ei naws yn cynnwys cymunedau mynyddig gwasgaredig, wedii rhannu gan dirwedd mwynach Cwm ysg. Ym mlynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria, roedd bron iawn pawb yn nhref Aberhonddun gweithio ar y tir neu mewn swyddin gysylltiedig hyn.

Efallai nad ywn ymddangos bod rhai o gymunedau gwledig yr ardal wedi newid rhyw lawer ym mlynyddoedd oes Fictoria, ond fe newidiodd bywydaur bobl leol.

Gwelwyd llawer o newidiadau yn hen dref sirol Aberhonddu yn ystod oes Fictoria. Roedd cysylltiadau o ran cludiant megis y gamlas ac ynan ddiweddarach y rheilffordd, yn golygu cyfleoedd newydd, ond gydar rhain, daethpwyd nwyddau rhatach oedd yn fygythiad i fasnachwyr a gwragedd lleol.

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.
Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:
gavin@powys.gov.uk
Diolch am eich help.

 

 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd