Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Mynd ir ysgol - dros 120 o flynyddoedd yn l !  
 

Maer tudalennau hyn yn help i ddangos sut beth oedd bod yn yr ysgol yn ystod blynyddoedd olaf teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Maent yn defnyddio cofnodion o Lyfrau Cofnod swyddogol neu ddyddiaduron ysgolion lleol, syn aml yn sn wrthym am fywyd yn y gymuned gyfan ac nid dim ond yr ysgol ei hunan.
Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai tirfeddianwyr cyfoethog yn sicrhau bod eu plant yn derbyn addysg gartref a byddai rhai masnachwyr yr ardal yn anfon eu plant i ysgolion preifat.
Byddai gan blant y tlawd waith i fynd iddo cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ennill arian ir teulu.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria, darparwyd ysgolion rhad ac am ddim ac fe ddaeth hin orfodol i anfon pob plentyn ir ysgol.

Group of children
 
Pan fo gwaith yn galw, mae plant yn mynd
 
 
Y ffordd hir a chaled ir ysgol
 
 
Wedi mynd ir cwn - ar eliffantod !
 
 
Y Ffair Bentymor
 
 
Te Parti yn y Ty Mawr
 
 
Afiechydon peryglus yn yr ysgol
 
 
Gwaith ar y fferm yn dod yn gyntaf, ysgolion yn ail
 
 
Problemau gyda symiau a sillafu
 
 
Pryderon am arian
 
 

Yn l i ddewislen Aberhonddu
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd