Aberhonddu a'r cylch
Bywyd ysgol
  Mynd ir ysgol - dros 120 o flynyddoedd yn l !  
 

Maer tudalennau hyn yn help i ddangos sut beth oedd bod yn yr ysgol yn ystod blynyddoedd olaf teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Maent yn defnyddio cofnodion o Lyfrau Cofnod swyddogol neu ddyddiaduron ysgolion lleol, syn aml yn sn wrthym am fywyd yn y gymuned gyfan ac nid dim ond yr ysgol ei hunan.
Nid oedd y rhan fwyaf o blant yn mynd ir ysgol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Byddai tirfeddianwyr cyfoethog yn sicrhau bod eu plant yn derbyn addysg gartref a byddai rhai masnachwyr yr ardal yn anfon eu plant i ysgolion preifat.
Byddai gan blant y tlawd waith i fynd iddo cyn gynted ag yr oeddynt yn ddigon hen i ennill arian ir teulu.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria, darparwyd ysgolion rhad ac am ddim ac fe ddaeth hin orfodol i anfon pob plentyn ir ysgol.

Group of children
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Yn l i ddewislen Aberhonddu
.

.