Aberhonddu a'r cylch
Bywyd ysgol
  Cerdded am filltiroedd ond cadwch lygad ar y tarw...  
 

Roedd mynd i’r ysgol ac adref eto yn aml yn anodd i blant y wlad yn oes Fictoria, yn enwedig ym misoedd y gaeaf. Byddai nifer o’r plant lleiaf yn cael eu cadw gartref hyd nes y byddai’r tywydd yn gwella yn y gwanwyn.
Mae Llyfrau Cofnod yr ysgol yn aml yn sôn am broblemau’n ymwneud â phlant bach oedd yn gorfod cerdded am filltiroedd. Mae’r enghraifft gyntaf yn dod o Ysgol Talachddu yn 1889...

Engraving of bull
Pwy yw hwnna yn fy nghae ?
17 Hydref
1889
School diary entry "Heard that Sarah Jones was leaving owing to distance and having to pass through fields where there were a number of loose horses and a bull, her Mother thinking it dangerous".
Mam fel arfer, oedd yn iawn ! Mae’r ddau ddarn nesaf o ddyddiaduron Ysgol Castell Madog...  
1 Mai
1896
School diary entry "Admitted one infant scholar, who lives nearly two miles away. She will not, therefore, be able to walk the distance every day, being only just four year old".
21 Hydref
1898
School diary entry "The heavy rains on Monday and Tuesday affected the attendance seriously. The majority of the children live a long distance, and have very rough roads; they are also young, so that it is impossible for them to come in bad weather".
 

Nododd Llyfr Cofnod Ysgol Senni o Dachwedd 1881 -
"Very stormy in the afternoon, so I dismissed the children a little sooner than usual that they might reach home without delay. Some of them had a long distance to walk, Annie Ferguson, for instance, whose home is four miles and a half from here".
Dim bws ysgol i Annie fach yn 1881 !

Yn ôl i ddewislen ysgolion Aberhonddu
.

.

"Monday. Several of the little ones, who had been absent for a part of the winter, returned today. Pretty fair attendance."
Ysgol Trecastell
1 Mehefin, 1868.