Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
 

Newidiodd poblogaeth y rhan yma o Sir Frycheiniog trwy gydol cyfnod Fictoria wrth i bobl symud o gwmpas y wlad i ennill bywoliaeth.

Cofnodwyd y wybodaeth ynglyn r boblogaeth leol yn y cyfrifiad oedd yn cael ei gynnal bob deng mlynedd.

Cyflogwyd dynion i deithio o gwmpas yr ardal yn cofnodi pwy oedd yn byw ym mha dy ar hyn yr oeddynt yn ei wneud. Lluniwyd graffiau poblogaeth or cofnodion yma.

Roedd Prydain yn cael ei ranun blwyfi (dangosir hyn ar y map) ac maer ffigyraun cofnodi faint o bobl oedd yn byw yn y plwyf.

  Dewiswch or rhestr a welwch chi yma er mwyn gweld graffiau o boblogaeth y plwyfi lleol yn ystod cyfnod Fictoria.  
   
   
 
 
 

Ewch i ddewislen Aberhonddu

.