Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Merthyr Cynog  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 815 o bobl
1851 - 825
1861 - 800
1871 - 812
1881 - 734
1891 - 659
1901 - 590
 
 

Mae Merthyr Cynog yn blwyf mawr mynyddig ac anghysbell. Yn ystod oes Fictoria, byddair mwyafrif o bobl yn ennill eu bywoliaeth or tir mewn rhyw ffordd.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg ?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Aberhonddu

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu