Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Aberhonddu  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 5609 o bobl
1851 - 5975
1861 - 5634
1871 - 6251
1881 - 6651
1891 - 5960
1901 - 6012
 
 

Yn ystod oes Fictoria, roedd ffigyraur cyfrifiad yn cael eu cofnodin unigol ar gyfer plwyfi Sant Ioan (St. John) [gan gynnwys y Santes Fair (St. Mary)] a phlwyfi Dewi Sant (St David) a Choleg Crist. Rydym wediu casglu gydai gilydd yma er mwyn cael syniad gwell o sut yr oedd poblogaeth y dref ar tir oi amgylch yn newid.
Roedd adroddiad y llywodraeth a gyhoeddodd ffigyrau ar gyfer 1841 a 1851 yn rhoi nifer y bobl oedd yn y tloty ar carchar yn Llanfaes:-
Roedd 64 o bobl yn y tloty yn 1841 a 109 yn 1851.
Roedd 58 o garcharorion yn y carchar yn 1841 a 29 yn 1851.

Cymharwch y graff hwn gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

Beth ydych chin meddwl oedd yn digwydd yn Aberhonddu oedd yn gwneud ir boblogaeth dyfu mor gyflym yn yr 1870au ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Aberhonddu

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu