Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanfrynach  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 350 o bobl
1851 - 358
1861 - 352
1871 - 366
1881 - 405
1891 - 304
1901 - 462
 
 

Er bod plwyf Llanfrynach yn cynnwys llawer o ucheldir Bannau Brycheiniog, mae hefyd yn cynnwys ardaloedd o wastadir Cwm Wysg.

Cymharwch y graff hwn gydar plwyfi mynyddig eraill hynny megis Defynnog.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

Pam ydych chin meddwl bod poblogaeth y plwyf wedi tyfu unwaith eto ar ddiwedd oes Fictoria ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Aberhonddu

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu