Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Defynnog  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 1927 o bobl
1851 - 1969
1861 - 1798
1871 - 1734
1881 - 1782
1891 - 1767
1901 - 1857
 
 

Roedd Defynnog yn blwyf mynyddig mawr yn oes Fictoria. Roedd yn cynnwys Crai, Maescar, Senni a Glyn. Yn ddiweddarach yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cafodd y plwyf ei rannu ond rydym wedi rhoi ffigyrau ar gyfer yr holl ardal fel y medrwn gymharu y naill r llall.
Dywedodd adroddiad y llywodraeth a gyhoeddodd y ffigyrau ar gyfer 1841 bod poblogaeth Defynnog wedi gostwng o ganlyniad i "removal of several families to the vicinity of the ironworks of Merthyr, Dowlais and Rumney". Sylwch fod y boblogaeth wedi tyfu eto yn 1851.
Cymharwch y graff hwn gydar plwyfi gwledig eraill hynny yn yr ardal, megis Llanfrynach a Llandeilor Fan.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg ?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Aberhonddu

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu