Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llandeilo'r Fan  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 525 o bobl
1851 - 525
1861 - 496
1871 - 448
1881 - 409
1891 - 328
1901 - 300
 
 

Plwyf mynyddig anghysbell yw Llandeilo'r Fan ar ochr ddeheuol Mynydd Epynt. Yn oes Fictoria, byddai mwyafrif y trigolion wedi ennill eu bywoliaeth or tir mewn rhyw ffordd ond cafwyd crefftwyr hefyd yn gwerthu eu sgiliau.

Cymharwch y graff hwn gydar plwyfi mynyddig eraill hynny megis Defynnog. Yna cymharwch hwn gyda thref Aberhonddu.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Aberhonddu

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu