Y Trallwng Fictoriaidd
  Y Trallwng a dyffryn Hafren  
 

Fel y gallwch weld or map, mae dyffryn Afon Hafren yn un or prif ffyrdd o ganol Lloegr i fynydd dir canolbarth Cymru.
Yn ystod oes Fictoria roedd camlas, ffordd bwysig a rheilffordd yn dilyn gwaelod y dyffryn. Datblygodd Y Trallwng fel tref farchnad yn y dyffryn yma.
Y tu allan ir dref, roedd y rhan fwyaf o bobl oes Fictoria yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neu gilydd yn fwy na thebyg ar dir oedd yn eiddo i un or ystadau mawr fel Castell Powis.
Erbyn diwedd cyfnod Fictoria roedd bywyd y bobl gyffredin yn galed iawn o hyd ond bu yna lawer o newidiadau er gwell...

Daeth addysg chyfleoedd newydd i blant, gan eu gwneud yn fwy ymwybodol or byd mawr y tu allan.

Oherwydd gwelliannau mewn cludiant daeth yna gysylltiadau gyda dinasoedd mwy a hefyd gyda lleoedd pellach i ffwrdd. Dyma gychwyn cynnig y posibiliadau ar gyfer teithio ymhellach.

 

Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi yma i gael gweld mwy ynglyn rhai or newidiadau yma...

 
 

Fe fyddem yn ddiolchgar dros ben i gael unrhyw atborth gan athrawon, plant, ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect.

Anfonwch e-bost at Gavin Hooson os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.