Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Rhifau cyfrifiad yr ardal  
 

Newidiodd poblogaeth Y Trallwng ac ardal y ffin trwy gydol cyfnod Fictoria fel y symudai pobl o gwmpas i ennill eu bywoliaeth.

Cofnodwyd yr wybodaeth am y boblogaeth leol yn y cyfrifiad a ddigwyddai bob deng mlynedd. Cyflogwyd dynion i deithio o gwmpas yr ardal i gofnodi pwy oedd yn byw ymhob ty a beth oedd eu gwaith. Mae rhif y boblogaeth iw cael yn y cofnodion yma.

Roedd Prydain wedii rhannu yn blwyfi (maent iw gweld ar y map) ac maer rhifaun dangos sawl person oedd yn byw yn y plwyf. Fel arfer, pentref o gwmpas eglwys y plwyf ar ardal o gwmpas iddo fyddair plwyf. Mewn rhai plwyfi byddai amryw o gymunedau bychain.

Parishes in the area
 

Mewn gwirionedd roedd rhan o ardal y ffin o gwmpas Y Trallwng yn cael ei chynnwys mewn plwyfi yn Sir Amwythig. Mae ein graffiau nin dangos y ffigyrau am rannau Sir Drefaldwyn yn unig.

Dewiswch or rhestr isod er mwyn gweld beth oedd poblogaeth rhai or ardaloedd lleol yn Oes Fictoria.

 
 
Guilsfield
Welshpool
 
 
Berriew
Leighton
 
 
Carreghofa
Llandrinio
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Y Trallwng

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd