Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Cegidfa  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 2577 o bobl
1851 - 2397
1861 - 2634
1871 - 2558
1881 - 2430
1891 - 2275
1901 - 2149
 
 

Yr un fath heddiw, ardal wledig oedd plwyf Cegidfa yng nghyfnod Fictoria, ond roedd y pentref yn llai o lawer (gwelwch y tudalennau mapiau). Roedd yno ffermydd tir uchel a ffermydd mwy ar lawr y dyffryn.
Roedd cangen or gamlas yn cynnig cyfle ir bobl leol anfon eu cynnyrch i farchnadoedd oedd ymhellach i ffwrdd.
Enillair mwyafrif eu bywoliaeth ar y tir, ond roedd eraill yn ennill eu bywoliaeth trwy gynnig gwasanaeth ir gymuned, (e.e. gofaint, melinwyr, certwyr, a.y.b.).

Cymharwch y graff hwn rhai o blwyfi eraill yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yr un fath ?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd maen wahanol ?
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1860au a allai fod wedi achosi twf yn boblogaeth unwaith eto ?

 

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Trallwng

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng