Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Tre'r-llai  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 220 o bobl
1851 - 297
1861 - 431
1871 - 387
1881 - 388
1891 - 348
1901 - 353
 
 

Arferai plwyf Trer-llai fod yn rhan o blwyf Worthen. Ffigyrau am y rhan oedd yn perthyn i Sir Drefaldwyn yn unig ywr rhai a geir yma.
Plwyf gwledig yr ochr arall ir afon Hafren or Trallwng yw Trer-llai. Maen debygol mai gweithio ar stad Leighton Hall yr oedd y rhan fwyaf or trigolion, ond roedd Trer-llai yn ddigon agos ir Trallwng i bobl leol deithio ir dref i weithio.

Cymharwch y graff hwn rhai o blwyfi eraill yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yr un fath ?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Trallwng

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng