Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Y Trallwng  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 4626 o bobl
1851 - 4391
1861 - 4844
1871 - 4885
1881 - 4988
1891 - 4510
1901 - 4328
 
 

Roedd plwyf Y Trallwng yn cynnwys y dref ar ardal wledig oi chwmpas.
Yn l yr adroddiad a gyhoeddwyd o ffigyrau cyfrifiad 1851 roedd lleihad yn y boblogaeth oherwydd y "removal of flannel manufacture to Newtown".

Cymharwch y graff hwn rhai o blwyfi eraill yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yr un fath ?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd maen wahanol ?

Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn ystod 1870au a 1880au a allai fod wedi achosi twf yn boblogaeth unwaith eto ?

 

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Y Trallwng

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng