Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Cyfeirlyfrau Masnach Fictoraidd  

Roedd y rhain ychydig yn debyg ir Yellow Pages sydd gennym heddiw (ond heb y rhifau ffn !). Roeddynt yn rhestrur holl berchnogion eiddo pwysig a chrefftwyr yr ardal, ac yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau fel y coetsis ar cludwyr ar ysgolion. Nid oes gennym yr amser nar lle i gynnwys bob un ohonynt, ond rydym wedi dewis y rhai mwyaf diddorol.
Maen ffynhonnell ddefnyddiol iawn in helpu i ddarganfod sut oedd pethau yn yr ardal yn amser Fictoria. Dewiswch or rhestr isod.

Cyfeirlyfr Slater o Ogledd Cymru 1858
Uchelwyr yr ardal
Pobyddion, gofaint a llyfrwerthwyr
Masnachwyr glo a gwlanen
Llosgwyr calch a seiri olwynion

 

Ewch i ddewislen Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd