Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Uchelwyr a chlerigwyr  
Cyfeirlyfr Slater o Ogledd Cymru 1858
Maer cofnod isod wedi pylu braidd, ond gallwn weld fod ynddo restr or Pendefigion, yr uchelwyr ar offeiriaid yn ardal Y Trallwng yng nghanol teyrnasiad y Frenhines Fictoria.
Y rhain oedd y perchnogion tir ar perchnogion eiddo. Roedd ganddynt lawer iawn o ddylanwad tros fywydaur bobl gyffredin. Weithiau cyfeiriwyd atynt fel pobl oedd yn byw ar incwm preifat. Yr hyn oedd hynnyn ei olygu oedd nad oedd arnynt angen mynd allan i weithio, ond eu bod yn gallu byw ar yr incwm a ddaethai ou heiddo neu ar eu cynilion.
Nid oedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr wedi arfer chyfenwau Cymraeg, ac mae rhai wediu sillafun od iawn weithiau !
Fedrwch chi adnabod rhai ohonynt?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
 

Ar wahn ir tir feddianwyr roedd y clerigwyr, sef yr offeiriad lleol a gweinidogion y capeli lleol.

Mwy o foneddigion a chlerigwyr yr ardal...

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng