Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
Ac ati...
Uchelwyr a chlerigwyr  
Cyfeirlyfr Slater o Ogledd Cymru 1858

Yn y darnau isod fe welwn restr or gweddill o foneddigion a chlerigwyr yr ardal.
Yn eu plith, mae enwr perchennog tir pwysicaf ohonynt i gyd, sef Iarll Powys. Yr hyn a olygar Right Honourable (sef, y Gwir Anrhydeddus) wrth ochr ei enw yw ei fod yn un o gynghorwyr y Frenhines Fictoria.

Nid oedd cyhoeddwyr y cyfeirlyfr wedi arfer chyfenwau Cymraeg, ac mae rhai wediu sillafun od iawn weithiau !
Fedrwch chi adnabod rhai ohonynt?
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf
 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng