Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Ennill bywoliaeth
 
  Masnachwyr Glo i fasnachwyr gwlanen  
Peidiwch ag anghofio!
Y cyfenwau
syn gyntaf

Byddair masnachwyr glo yn cludo glo ir ardal mewn cychod ar y gamlas. Fe welwch fod dau or busnesau wediu lleoli yn iard y gamlas. Sylwch fod dau or masnachwyr yn gwerthu pibelli a llechi hefyd. Fel y glo, roedd y rhain yn nwyddau trymion a gludwyd ir ardal mewn cychod camlas.

Yn Oes Fictoria doedd yna ddim plastig ac roedd gwydr braidd yn ddrud. Felly cludwyd unrhyw hylif ar raddfa fawr mewn casgenni.
Gwaith y cowper oedd gwneud casgenni o goed yn ei weithdy. Roedd hwn yn waith pwysig iawn, ac yn waith hynod o grefftus hefyd. Pan nad oedd galw am y casgenni roedd yn bosib eu datgymalu, neu eu tynnu oddi wrth ei gilydd au storio.

Gwaith y trinwyr lledr oedd paratoir crwyn a chynhyrchu lledr ohonynt. Byddai cryddion a chyfrwywyr lleol yn dibynnu ar y trinwyr crwyn am eu deunyddiau crai.

Roedd Y Trallwng yn ganolfan lewyrchus ar gyfer gwneud a gwerthu gwlanen yn y cyfnod Fictoraidd cynnar. Ond erbyn 1858 tyfodd Y Drenewydd i fod yn brif ganolfan ac roedd Y Trallwng wedi dirywio.

 

Yn l i ddewislen ennill bywoliaeth Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng