Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Dysgu o Lyfrau Log yr ysgolion  

Maer rhan hon on gwefan yn rhoi rhyw syniad inni am fywyd pob dydd y plant oedd yn mynd ir ysgolion lleol ym mlynyddoedd olaf teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.
Mae yma gofnodion o Lyfrau Log neu ddyddiaduron swyddogol yr ysgolion lleol. Er bod rhai or ysgolion wediu hagor ymhell cyn hynny, nid oedd yn rhaid ir rhan fwyaf ohonynt gadw cofnodion swyddogol tan 1863, ac maer rhan fwyaf or cofnodion hynaf wedi mynd ar goll.
Yn aml iawn, gall y Llyfrau Log ddweud llawer wrthym am fywyd cartref yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ogystal bywyd yr ysgol ei hun. Byddain rhaid i blant o deuluoedd tlawd fynd allan i weithio cyn gynted ag y byddent yn ddigon hen er mwyn ennill arian ychwanegol.
Byddent yn colli gwersin aml er mwyn helpu ar y fferm, neu gyda rhyw waith arall iw rhieni.

Boys in Welshpool
 
Un mis, tair marwolaeth
 
 
Dod cheiniogau ir ysgol
 
 
Rhy oer, rhy dywyll !
 
 
Bechgyn twp a merched clyfar
 
 
Ysgol wedii chau gan salwch
 
 
Anfon adref i molchi eto !
 
 
 
 

Ewch i ddewislen Y Trallwng
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd