Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Maen oer, maen dywyll, - ein hysgol ni !  
 

Yn aml byddain rhaid i blant gyrraedd yn gynnar i gynnaur tn mewn ystafelloedd dosbarth hynod o oer cyn y gellid dechrau ar y gwersi. Mae hyn iw weld yng nghofnodion Ysgol Buttington yn 1886...

 
20 Hydref
1886
School diary entry "Edith Evans has been appointed monitress for making the fire and sweeping the school. The managers of the school have agreed to allow this girl her school money for her services".
  Yn yr achos hwn roedd merch fach yn gorfod cynnaur tn bob bore ac ysgubor ystafell ddosbarth. Fel tl am ei gwaith nid oedd yn rhaid iddi dalur ffi ysgol !
Maer esiampl nesaf o ddyddiadur Ysgol Gunrog Road yn 1875...
 
30 Hydref
1875
School diary entry "On Monday the children were sent home at 11 o'clock, there being no fires in school it was too cold for them to stay, on Tuesday also. On Tuesday evening a stove was brought"...
Yn aml yn ystod misoedd y gaeaf, roedd hin rhy dywyll yn ogystal rhy oer, gyda dim ond ychydig iawn o olau effeithiol yn yr ystafelloedd dosbarth, ar wahn i olau dydd (os oedd hefyd !) yn dod trwyr ffenestri.
Dyma gofnod o Ysgol Vaynor yn ystod gaeaf 1889...
Child in dark schoolroom
6 Rhagfyr
1889
School diary entry
"The days are getting much shorter, the children can hardly see to do their lessons at three o'clock"...
 

Fel pe na bain ddigon i blant ddioddef ysgolion oer a thywyll, roedd yn rhaid i lawer ohonynt gerdded am filltiroedd dros lwybrau geirwon a hynny mewn tywydd o bob math !

Yn l i ddewislen ysgolion Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng