Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  dim arian, dim ysgol !  
Victorian penny

Yn y rhan fwyaf or ysgolion Fictoraidd, byddain rhaid talu am addysg plant. Dim ond rhyw ychydig geiniogaur wythnos oedd y gost, ond roedd llawer or teuluoedd yn dlawd iawn ac roedd yn anodd iawn ar rai ohonynt ddod o hyd ir arian.
Er hynny, roedd gan y mwyafrif or ysgolion reolau llym ynglyn thalun gyson, fel maer cofnod hwn o Lyfr Log Ysgol Buttington yn dangos...

Victorian penny
13 Gorffenaff
1886
School diary entry "Isaac Evans' children have been sent home because their parents will not pay the proper school fees."....
  Maer ddau nesaf o Ysgol Gunrog Road, ac maer ail yn dangos fod rhai pethaun cael eu cymryd i ystyriaeth wrth ddelio r teuluoedd tlotaf...  
6 Mehefin
1884
School diary entry "Punished William Oliver for spending his school pence"
2 Rhagfyr
1889
School diary entry "Sent Richard James & Morris Wilcox home for their school pence, both brought notes saying that they were too poor to pay. Let them remain in School".
  Daeth Addysg am ddim i rym ir rhan fwyaf or ysgolion gan y Llywodraeth ym Medi 1891, ac o ganlyniad roedd y presenoldeb yn well ar y cyfan. Roedd Ysgol Buttington yn gobeithio y byddai...  
14 Awst
1891
School diary entry "It is to be hoped that the attendance will greatly improve when the Free Education Act comes into force in September".
 

Nododd yr ysgol hon fod y nifer a ddaethai ir gwersi ym mis Hydref yr uchaf ers saith mlynedd, ond nododd hefyd "There are still absentees".
Fel y gwelwch o Lyfrau Log eraill ar ein gwefan, roedd bron yn amhosibl cael POB plentyn i ddod ir ysgol !

Yn l i ddewislen ysgolion Y Trallwng

 

Hyd yn oed ar l cyflwyno addysg rad ac am ddim, roedd ar lawer or rhieni angen y plant hynaf i weithio ar y fferm neur tyddyn yn hytrach na mynd ir ysgol.
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng