Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Y Clefyd Coch yn gafael  

Mae un o’r tudalennau yn yr adran hon yn rhoi enghreifftiau o nifer arswydus o farwolaethau ymhlith plant bychain o un ysgol yn unig. Ond mae Llyfrau Log swyddogol ysgolion Oes Fictoria’n dangos bod School diary entrybygythiad cyson oddi wrth afiechydon a allai achosi marwolaeth. Gwelwyd cofnodion tebyg i’r rhain a welwch yma yn aml yn y dyddiaduron. Daw’r ddau gyntaf o Ysgol Trewern yn 1883 ac 1893...

School closed sign
12 Chwefror
1883
"Attendance thin all week owing to smallpox and whooping cough being prevalent in the neighbourhood ".
28 Awst
1893
School diary entry "Opened School after 5 weeks being closed for Scarlet Fever".
  A hwn o Ysgol Pool Quay yn 1897...  
26 Ionawr
1897
School diary entry "...The school was closed by Medical Authority for six weeks in the early part of the year and the work suffered in consequence"...
  A hwn o Ysgol Buttington yn 1874...  
1 Mehefin
1874
School diary entry "Since Friday last a number of the children have been seized with the Scarlet Fever".
 

Gan fod y plant oedd yn mynychu ysgolion gwledig yn dod o ffermydd a bythynnod dros ardal eang, roedd yn hawdd i afiechydon heintus ledaenu’n gyflym iawn. Byddai ysgolion yn cau am wythnosau yn aml er mwyn ceisio lleihau’r risg.

Yn ôl i ddewislen ysgolion Y Trallwng

 

Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng