Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Bywyd ysgol
 
  Un mis tri phlentyn yn farw  
  Weithiau, maer cofnodion dydd i ddydd yn y Llyfrau Log neu ddyddiaduron swyddogol ysgolion Fictoraidd yn gwneud i ni sylweddoli pa mor galed oedd bywyd pob dydd i lawer o bobl yn y dyddiau hynny.
Maer rhan yma o dudalen o ddyddiadur Ysgol Y Belan ger Y Trallwng ar ddechrau 1878 yn sn am ychydig dros fis o amser...
Doctor with sick child
17 Ionawr
1878
School diary entry
 

17 Ionawr - "School visited by Lady Harriet Herbert and Miss Corrie. 40 children present. One boy died on the 12th".
25 Ionawr - "Received notice of H.M.Inspection on the 9th February".
30 Ionawr -"School visited by Miss Corrie".

4 Chwefror - "Attendance good. One boy died on 30th January".
11 Chwefror - "Average very fair".
22 Chwefror - "One girl died on 15th".
Roedd cofnod ychydig yn gynharach ar Ionawr 7fed yn dweud - "School reopened after Christmas holidays. One girl died during holidays".
Felly roedd pedwar o blant or ysgol wledig, fechan hon wedi marw o fewn ychydig o wythnosau iw gilydd, a chawson nhw mou henwi hyd yn oed yn y cofnodion byr yn y Llyfr Log !

Yn l i ddewislen ysgolion Y Trallwng

 

Er na ddywedwyd beth oedd achos y marwolaethau, roedd salwch difrifol yn beth cyffredin iawn mewn ysgolion cynnar. Byddent yn cau yn aml i geisio rhwystro lledaenu afiechydon difrifol, fel y gwelwch ar dudalen arall.
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng