Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Cyfraith a threfn yn ardal Y Trallwng  
 

Yn ystod blynyddoedd maith teyrnasiad y Frenhines Fictoria newidiodd yr agwedd tuag at droseddu a chosbi yn fawr iawn.

Yn ystod y cyfnod hwn o lawer o newidiadau, bu llawer o ddatblygiadau yn y ffordd o ddal ac o ddelio drwgweithredwyr. Constablwari Sir Drefaldwyn oedd un or gwasanaethu heddlu cyntaf iw ffurfio yng Nghymru. Ar l hynny roedd gan gymunedau lleol blismyn proffesiynol am y tro cyntaf.

Cliciwch ar un or isod i weld enghreifftiau...

A PC investigates
 
Torri mewn ar ffordd Amwythig
"reid dros y dwr" i ddwyn
 
 
Dyddiadur Cwnstabl Jones
ar ddyletswydd o gwmpas Four Crosses
 
 

Ewch i ddewislen Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen lleoedd