Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Torri-mewn ar ffordd Amwythig
 

Yn ystod gaeaf 1843 torrwyd i mewn i dy ar gyrion Y Trallwng, a chafodd eiddo ei ddwyn. Llwyddwyd i ddal y lladron au harestio yn yr Amwythig. Cawsant eu dwyn yn l au carcharu yng ngharchar Trefaldwyn i aros cyn sefyll eu prawf. Maer manylion amdanynt yn y rhestr isod.

 
 
 

Fel y gwelwch, roedd y pedwar a gyhuddwyd yn dod o Ganolbarth Lloegr ac roedd yn siwr o fod yn waith eithaf hawdd iw dal. Cyhuddwyd hwy o ddwyn oddi ar berchennog y ty, Mrs Anne Davies ac oddi ar y Parchedig MacIntosh, curad Y Trallwng, (cynorthwywr yr Offeiriad), a oedd yn lletya gyda Mrs Davies.

Daeth yr heddlu o hyd i nifer o dystion a chofnodwyd eu datganiadau. Or wybodaeth a gawsant maen bosib i ni greu darlun or hyn a ddigwyddodd ar y noson honno o aeaf.
Roedd Mrs Davies ar Parchedig MacIntosh wedi mynd ir eglwys gan adael y forwyn, Mary Davies, i drin y tanau a chloir drysau. Dychwelodd Mary or eglwys o flaen y lleill er mwyn goleuor lampau yn y ty. Pan gyrhaeddodd y ty, gwelodd nad oedd pethaun iawn. Roedd ffenestr wedii hagor trwy ddefnyddio grym.

Aeth Mary i Dafarn y Pheasant i ddweud am y lladrad. Daeth help yn l gyda hi, mynd i mewn ir ty a darganfod droriau agored a phethau ar goll...

 

Edrychwch beth ddigwyddodd nesaf...

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng