Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Trosedd a chosb
 
Ac ati...
Torri-mewn ar ffordd Amwythig  
 

Yn y cyfnod hwnnw, roedd pobl yn ddrwgdybus iawn o ddieithriaid, ac maen rhaid fod pedwar dieithryn ar y ffordd gydag acenion od yn amlwg iawn. Aeth yr heddlu ar eu holau iw dal au cwestiynu...

Trannoeth y lladrad yn nhy Mrs Davies yn Y Trallwng, cyrhaeddodd y pedwar dieithryn o ganolbarth Lloegr dy llety yn yr Amwythig. Yno arhosodd y pedwar dros nos gan ddweud eu bod am aros yno am gyfnod.
Susan Shaw ai gwr oedd yn cadwr ty llety. Yn ddiweddarach dywedodd Susan wrth yr awdurdodau beth oedd wedi digwydd, a chofnodwyd ei datganiad. Ni allai ddarllen nac ysgrifennu, ac felly arwyddodd y datganiad gydai marc...

 
Court paper  
 

Trannoeth, ar l brecwast, gadawodd y dieithriaid ddau fwndel o ddillad gyda Susan gan ofyn iddi edrych ar eu hl tra roeddynt allan. Roedd hi wedi sylwi fod un or dynion wedi cyrraedd y ty mewn hen ddillad blr, ond wedi mynd allan mewn ct fawr ddu grand.
Wedi iddynt fynd allan, cyrhaeddodd Y Cwnstabl Harper ac aeth r bwndeli oddi yno.

Roedd heddlur Trallwng wedi anfon neges ato ac aeth yntau ati i weithredu ar unwaith !
Gwyddai am y lleoedd lle y gallai rhywun werthu neu wystlo dillad, ac o dipyn i beth daliodd y pedwar yn Nhafarn y Bell ac feu harestiodd. Roedd ganddynt nifer o eitemau wediu dwyn yn eu meddiant, a daeth o hyd i bethau eraill mewn siop wystlo, lle roeddynt wediu gadael yn gynharach.
..

SIOPAU WYSTLO
Siopau lle gallai pobl dlawd fynd i fenthyca arian. Byddain rhaid iddynt adael rhyw eitem gydar gwystlwr fel gwarant. Byddent yn cael yr eitem yn l pe byddant yn talur benthyciad yn l gyda llog.
Gellid adnabod siopau gwystlo oddi wrth yr arwydd y tu allan ir siop (Gweler chwith)
 

Edrychwch beth ddigwyddodd nesaf...

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng