Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Dyddiadur Cwnstabl Jones  
 

Ffurfiwyd Constablwari Sir Drefaldwyn yn 1841. Un or plismyn cyntaf i wasanaethu yn yr heddlu oedd y Cwnstabl Thomas Jones.
Bun gweithio yn Llanidloes, Llanerfyl a Machynlleth (gwelwch ei dudalennau yn adran Trosedd a Chosb ym Machynlleth). Bun blismon yn ardal Four Crosses hefyd.
Fel pob plismon arall roedd yn rhaid ir Cwnstabl P.C. Jones gadw Dyddiadur or hyn fyddai wedii wneud bob dydd. Bob hyn a hyn byddai Sarjant yn dod iw weld ac i fwrw golwg dros ei lyfr nodiadau er mwyn bod yn siwr ei fod yn gwneud ei waith. Am y gweddill or amser byddain gweithio wrthoi hun neun derbyn gorchmynion oddi wrth yr Ynadon Heddwch lleol.

PC Jones
Dewiswch or ddewislen isod i gael gweld sut beth oedd bod yn blismon yn yr 1840au ar ffiniau Sir Drefaldwyn.  

Pobl ddieithr ar dramp
Dianc or tloty

 
 

Yn l i ddewislen Trosedd Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng