Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Trallwng a'r cylch
Trosedd a chosb
 
  Dianc or tloty  
Er mwyn gwybod mwy am Dloty Llanfyllin cliciwch yma
Ym Mawrth 1844 arestiodd y Cwnstabl Thomas Jones ddyn oedd wedi dianc o Dloty Llanfyllin.
Humphrey Thomas oedd y dyn yma druan, a oedd yn un o drigolion y tloty. Os nad oedd gennych ddigon i fyw arno yn Oes Fictoria gallech ofyn am help or tloty. Yno byddech yn cael bwyd, dillad a tho uwch eich pen, ond byddech yn cael eich cadw dan glo. Ni fyddech yn cael mynd oddi yno hyd nes y gallech brofi eich bod yn gallu ennill bywoliaeth.
Maen rhaid fod cael ei gadw tan glo heb fedru gweld ei deulu ai ffrindiau wedi bod yn ormod i Humphrey Thomas, a rhedodd i ffwrdd.
Ond nid cael ei gludon l ir tloty oedd yr unig beth ddigwyddodd iddo, fel maer rhan hwn o ddyddiadur y Cwnstabl Jones yn ei ddangos. Bun rhaid iddo fynd o flaen yr ynadon lleol a chael ei gyhuddo fel drwgweithredwr.
 
  "I took the above named Humphre[y] Thomas before M. Williams Esq. Charged by Mr Jones, Governor of Llanfyllin Union Workhouse for having absconded on the 27th day of October last and took on him one coat and waistcoat, one trowers [trousers] one shirt and pare [pair] of stockings the property of the Guardians of the said Union house. He was committed to 14 days Hard Labour.
I took the above named prisoner to Myfod and gave him in the charge of Sargeant Lloyd, Myfod"
 
 

Yma gwelwn fod Humphrey Thomas wedii gadw tan glo fel drwgweithredwr am ddwyn y dillad a wisgai pan redodd i ffwrdd.
Ar l bod yn torri cerrig am 14 o ddyddiau yng Ngharchar y Sir fei rhyddhawyd, ac maen debyg iddo fynd yn l ir tloty yn syth. Yn awr, roedd ganddo record droseddol a byddain anodd iawn iddo gael gwaith yn unman. Maen bosib ei fod wedi treulio blynyddoedd o dan glo yn y tloty.

 

Yn l i ddewislen Trosedd Y Trallwng

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Y Trallwng