Llanidloes yn oes Fictoria
 
Llanidloes a Dyffryn Hafren Uchaf
 
 

Digwyddodd newidiadau mawrion yn Llanidloes a Dyffryn Hafren Uchaf yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria, fel pob un o ardaloedd Powys sydd ar ein wefan i ysgolion cynradd.
Daeth addysg chyfleoedd newydd i blant, ond roedd yna rhai problemau wrth i ysgolion gychwyn.
Cysylltodd y gwelliannau mewn cludiant yr ardal gyda'r byd y tu hwnt i Sir Drefaldwyn, gan ddod chyfleoedd newydd ar gyfer masnach a theithio.
Tyfodd y diwydiannau gwln a'r cloddio am blwm yn gyflym ac yna dirywio wnaethant, gan gynnig y cyfle i bobl leol gael gwaith ond hefyd daeth llawer o broblemau yn sgil hyn.
O ganlyniad i'r pwysau am degwch i bobl gyffredin y taniwyd y bobl i derfysga yn nherfysg y Siartwyr.

Defnyddiwch y cysylltiadau a welwch chi nesaf i gael gweld mwy am y newidiadau yma.

 

Fe fyddem yn gwerthfawrogi cael adborth gan athrawon, plant ac eraill sydd diddordeb yn ein prosiect. Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglyn 'r safle anfonwch ebost at Gavin Hooson:

gavin@powys.gov.uk

Diolch am eich help.

 

 
 
 
 
 
 
Yn l i dop
Ewch ir ddewislen lleoedd