Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Cludiant
 
  Cludiant yn Llanidloes ar cylch  
 

Ar ddechrau teyrnaisad y Frenhines Fictoria roedd cludiant ar draws Canolbarth Cymru yn dibynnu ar geffylau. Roedd y cyfoethog yn teithio yng ngherbydau eu hunain ac yn cyflogi staff iw gyrru a gofalu am y ceffylau. Roedd yn rhaid i bobl llai ffodus deithio ar y goets fawr. Ychydig iawn oedd yn gallu fforddio hyn ymysg y dosbarth gweithiol. Roedd yn rhaid ir rheini gerdded!


Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria, roedd rheilffyrdd yn cysylltur ardal gydar byd y tu allan. Dim ond yn dechrau cael blas ar ryddid ac arian oedd y dosbarth gweithiol, er mwyn gallu teithio ymhellach, a hefyd daeth y ceir modur cyntaf i Sir Drefaldwyn.

Dewisiwch or pynciau a welwch chi nesaf.
.

 
 
Coets a chludwyr
cludiant a dynnir gan geffylau
 
 
Dyfodiad y rheilffyrdd
a chysylltiadau gydar byd ehangach
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes