Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Cludiant
 
  Gwasanaethaur goets ar ddechrau teyrnasiad Fictoria  
 

Mae Llanidloes wedii lleoli ym mhen uchaf Afon Hafren, ac efallai y byddech yn meddwl ei bod yn dref anghysbell ar ddechrau cyfnod Fictoria cyn dyfodiad y rheilffyrdd. Serch hynny rydym yn gwybod o Gyfeirlyfr Pigot ar Ogledd Cymru, 1835 fod y goets fawr yn ymweld r ardal yn rheolaidd.

 
 

Roedd y Cyfeirlyfr yn debyg ir 'Yellow Pages' sydd gennym ni heddiw ac maen gallu dweud llawer wrthyom am y gymuned ar ddechrau cyfnod Fictoria .

Roedd y coets yn teithio o Lanidloes ir brifddinas yn Llundain ac i drefi Seisnig eraill pell fel Cheltenham a Chaerwrangon yn ogsytal rhai agosach fel Yr Amwythig. Hefyd roedd yna gysylltiadau gyda phorthladd mawr Lerpwl. Yn ystod oes Fictoria, fe wnaeth llawer o bobl dosbarth gweithiol adael Cymru am America o Lerpwl, yn chwilio am fywyd gwell.
Sylwch, or holl goets gydau henwau crand, dim ond dau ohonynt oedd yn teithio yn y gaeaf. Y rhain oedd yr 'Union' ar 'Express' oedd yn teithio i Aberystwyth ar Amwythig. Byddai taith i Aberystwyth ar ben y goets yn daith hir ac anghyfforddus mewn tywydd garw. Maen siwr y cafwyd achlysuron pan yr oedd Llanidloes wedii chau i ffwrdd or byd y tu allan oherwydd y tywydd.

 
  Mwy am gludo nwyddau yn ardal Llanidloes  
 

Yn l i ddewislen cludiant Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes