Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Cludiant
 
Mwy am..
Cludo nwyddau o amgylch yr ardal  
 

Yn ystod oes Fictoria, roedd y Post Brenhinol yn cludo llythyron o amgylch y sir au dosbarthu o ddrws i ddrws yn debyg iawn i heddiw, ond nid oeddynt yn cludo nwyddau.
goods cartsRoedd y goets (edrychwch ar y tudalennau cynt) yn aml iawn yn mynd pharseli bychain am dl ond roedd y rhan fwyaf or gwaith cludo nwyddau yn cael ei wneud gan gwmnau lleol o gludwyr a fyddain codi tl am fynd nwyddau yn eu ceirt. Mae Cyfeirlyfr Pigot yn dweud wrthym pwy oedd y cludwyr lleol ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 
  list of carriersMae yna restr o gwmnau lleol fyddain cludo nwyddau ar hyd y ffyrdd tyrpeg yn eu ceirt a hynny am dl.
Roedd y rhan fwyaf or trefi yn weddol agos, Birmingham ar Amwythig oedd y ddwy dref arall oedd ychydig yn bellach i ffwrdd. Nid oedd yna unrhyw gysylltiadau ar yr adeg yma gyda Chaerdydd, Llundain neu unrhyw un or phorthladdoedd mwy o faint.
 
 

Yn l i ddewislen cludiant Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes