Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y damwain rheilffordd
 
  Damwain drn yn Nhylwch yn 1899  
 

Bu damwain drn drasig yn Nhylwch yn 1899, sydd ir de o Lanidloes ac yn agos at y ffin rhwng Sir Drefaldwyn a Sir Faesyfed. Digwyddodd y ddamwain ger yr hen orsaf reilffordd yn Nhylwch, oedd ar y ffordd rhwng Llanidloes a Rhaeadr.

 
Tylwch Station on 1904 map
Dangosir yr orsaf reilffordd yn Nhylwch
ar y rhan yma o fap 1904. Maer ffordd
sydd ar ben y map yn mynd i Lanidloes,
ac maer ffordd sydd ar y gwaelod
ger Rock Cottage yn mynd i Raeadr.
Dangosir Afon Dulas mewn glas.
 

Maer rheilffordd wedi bod ar gau ers blynyddoedd. Ty preifat yw hen orsaf y rheilffordd nawr, ac mae Tylwch yn gymuned fach heddychlon a leolir mewn dyffryn deniadol iawn, ond dros ganrif yn l digwyddodd un or trychinebau cynharaf a ddigwyddodd o dro i dro pan oedd y rhwydwaith rheilffordd yn tyfun eithriadol o gyflym yn ystod oes Fictoria.
Edrychwch ar y dudalen nesaf os ydych am wybod mwy am ddamwain drn Tylwch

Mwy am y ddamwain reilffordd..

 
 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes