Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ffotograffau Llanidloes  
  Llanidloes yn yr oes Fictoria  
 

Roedd yn llawer iawn mwy anodd i dynnu ffotograffau yn ystod blynyddoedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Ffotograffydd Fictoriaidd
Roedd y camerâu yn fawr iawn ac yn drwm. Roedd y rhan fwyaf o’r camerâu wedi’u gwneud o bren, fel arfer mahogani, a’r darnau, y sgriwiau ac ati wedi’u gwneud o bres.
Gan fod y camera y dyddiau hynny mor drwm roedd yn cymryd yn llawer iawn hirach na heddiw i dynnu llun.
Roedd coesau’r camera hefyd yn gryf iawn er mwyn medru gwneud yn siw^r ei fod yn llonydd tra’n tynnu’r llun. Roedd yn rhaid i’r bobl oedd yn cael eu llun wedi’i dynnu aros yn llonydd iawn hefyd !
Dyna pam y mae lluniau o blant yn ystod oes Fictoria ag un neu ddau o wynebau niwlog gan fod rhywun wedi symud cyn i’r ffotograffydd orffen ei waith !

Neb i symud!
 
Pan oedd y Britannia’n dafarn
 
 
Newyddion deg, unarddeg, deuddeg..
 
 
Llenwch eich bwcedi yma
 
 
Yr hen (hen) Neuadd Farchnad
 
 
Ffowndri’r rheilffordd
 
 
Stryd y Dderwen Fawr
 
 
Long Bridge Street
 
 
Ceffyl a chert yn dod â nwyddau
 
 
…a chert asyn
 
 
Bob amser yno ar ddiwrnod marchnad
 
 
Stryd Bethel – fel ag yr oedd
 
 

 

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanidloes