Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Y Britannia Inn  
 

Maer hen ffotograff sydd ar y dudalen yma yn dangos un or adeiladau yn Short Bridge Street, Llanidloes pan roedd yn cael ei gadw fel y Britannia Inn.
Roedd yn un o res o adeiladau a adeiladwyd yn 1815, gyda rheils taclus ar perthi wediu gosod ychydig yn l or stryd. Y banc cyntaf iw agor yn y dref oedd yr adeilad drws nesaf, a ddarparwyd gan gynhyrchwr gwlanen lleol. Fflatiau ywr hen dafarn nawr or enw "The Laurels".

 
The Britannia Inn,c1882
 

Tynnwyd y ffotograff yma yn yr 1880'au yn fwy na thebyg. Yr adeg hynny roedd gan y bobl leol y dewis o bedwar ty^ tafarn i yfed ynddynt, a hynny yn y stryd yman unig. Dim ond un sydd yno nawr ! Maer adeilad yno o hyd, fwy neu lai gyferbyn r un dafarn sydd ar l yn y stryd, y Royal Head. Llun or landlord ai deulu yw hwn yn fwy na thebyg, gan fod y ferch fach yn edrych ychydig yn ifanc i fod yn gwsmer !
n

 
 

Yn l i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes