Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Crwr tref Llanidloes  
 

Tynnwyd y llun sydd ar y dudalen yma tua 1905, sef ychydig ar l oes Fictoria. Ond gan ei fod yn llun mor dda penderfynasom ei gynnwys beth bynnag!
Maen dangos John Whitaker, sef "Crwr Tref" swyddogol Llanidloes yn y cyfnod hynny. Ei waith oedd i ganu ei gloch i ddenu pobl y dref i ddod i wrando ar ei gyhoeddiadau diweddaraf.

 
Photograph of Town Crier Pe bai rhywun yn dyfeisio radio
a theledu cyn hir ni fydd gwaith gennyf!
 

Cafodd y gwaith fel Crwr y Dref yn 1897, ac roedd yn un o gefnogwyr y Siartwyr, Modern town crier at Hay.felly maen rhaid ei fod yn eitha hen yn 1905 ! Wrth iddo heneiddio, rhoddwyd cloch lai ac ysgafnach iddo gan nad oedd mor gryf ag y bu ac roedd ei lais hefyd yn gwanhau. Nid oedd Crwr y Dref yn cael gwisg gan y dref dim ond cloch ac ychydig iawn o arian!
Mae yna "grwyr" swyddogol mewn llawer o drefi heddiw, (dyma lun o un yn Y Gelli) ond dim ond ar gyfer digwyddiadau arbennig ac ar gyfer ymwelwyr mae hwn. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt wisgoedd crand iawn gyda chotiau coch llachar, hetiau tri chornel a chrysau llawn ffrils !

A ddylwn i frathu ei goes?
 

Yn l i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes