Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Dosbarthu yn Stryd y Dderwen Fawr  
 

Maeír llun yma yn dangos cert dwy olwyn yn dosbarthu yn Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes.
Tynnwyd y llun yn fwy na thebyg tua 1899, ar ddiwedd cyfnod Fictoria. Y siop y tu cefn iír cert oedd siop Evan Williams yr Haearnwerthwr, aír siop gyntaf yn y rhes y tu draw iddo oedd siop Lewis Jones y teiliwr.

 
Ffotograff trwy
ganiat‚d caredig Mr Cyrus Meredith
Delivery cart in Great Oak StreetDyna beth yw llawer o hetiau !!
 

Yn fuan wedi tynnuír llun yma cafodd y rhes o adeiladau sydd y tu cefn iír cert eu dymchwel ar ddechrauír 1900íau er mwyn gwneud lle i Neuadd y Dref.
Y Milk Bar sydd bellach yn y man lle gwelir siop yr haearnwerthwr yn y llun.
.

 

Yn Űl i ddewislen ffotograffau Llanidloes
.

Yn Űl i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes
RDR